Deze website wordt op deze plaats niet meer bijgehouden. Het geheel is sinds 16 oktober 2017 ondergebracht in een nieuw subdomein bij de website van Voortschrijdende Inzichten.

Zie De Grote Stern

 

[ 1 sept 2017] De aanhoudende problemen met de financiering van het boek zrgen ervoor dat het onduidelijk is wanneer de boekpresentatie zal plaatsvinden. Op eerdere berichten dat een en ander eind augustus of begin september 2017 zou gebeuren, moet dus worden teruggekomen. Een verdrietige zaak. Het boek is inmiddels wel drukgereed.

 

Intro hoofdstuk 3

[30 oktober 2016] Meer informatie over de inhoud van het boek over de geschiedenis van de Grote Stern in Nederland.
Inhoud van het boek over de geschiedenis van de Grote Stern in Nederland

 

De geschiendenis van de Grote Stern in Nederland

De Grote Stern is voor veel vogelliefhebbers in Nederland een exemplarische, zelfs iconische vogel. Zijn schitterende uiterlijk, zijn eigenschap om te broeden in grote kolonies, maar ook zijn erratische gedrag maken de Grote Stern tot een fascinerende vogel. De Grote Stern is daarmee wel misschien de nummer een onder de Nederlandse kustbroedvogels. Een vogel waarvan de lotgevallenin Nederland bovendien sterk zijn verweven met de ontwikkelingen in landschap en maatschappij in ons land. Deze website geeft, als onderdeel van de voorbereidingen van een boek over de vogel [zie onder], informatie over de Grote Stern. Gezien de aard van het boek waaraan wordt gewerkt, is dat vooral historisch gericht. Zie hiervoor Meer over de Grote Stern

 

Een boek over de Grote Stern

Over de Grote Stern (Stetna sandvicensis Lath.) valt veel vertellen. Nederland is voor zover de kennis teruggaat, altijd een belangrijk broedgebied voor de Grote Stern geweest. Nederland, en daarmee ook het Nederlandse landschap, heeft echter in de afgelopen honderd jaar ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit laatste gevoegd bij het eigenzinnige karakter van de Grote Stern, maakt het niet verwonderlijk dat er in de afgelopen tweehonderd jaar een sterke verwevenheid van de lotgevallen van de Grote Stern met het wel en wee van de natuur in Nederland is geweest.

De Grote Stern is in Nederland sinds het eind van de negentiende eeuw weinig bespaard gebleven. Verstoring en vernietiging van biotopen, grootschalige vogelmoord voor een modegril en later ook nog eens vergiftiging met bestrijdingsmiddelen: de Grote Stern heeft het allemaal moeten ondergaan. Tweemaal in honderd jaar is hierbij de Grote Stern in Nederland bijna uitgeroeid.

Kortom: er valt veel over de Grote Stern en Nederland te vertellen, En dat zal ook gebeuren, want ik werk aan een publicatie over de Grote Stern in Nederland over de periode van grofweg 1800 tot heden met een uitstapje naar nog veel eerder. Een uitgever is al gevonden; uitgeverij Matrijs- die ook het boek over De Beer uitgaf - is geïnteresseerd. Dat wel op voorwaarde dat de financiering lukt, want de uitgave van het boek vraagt een aardig bedrag. Meer over het boek

Elders over de Grote Stern

Er zijn natuurlijk ook andere websites waar het een ander over de Grote Stern is te vinden.

Natuurmonument De Beer

Het fameuze natuurmonument met de Grote Stern als een van de broedvogels. De Beer moest wijken voor de aanleg van Europoort.

Zonder hulp

zou een project als dit natuurlijk niet tot een
goed einde kunnen worden gebracht.