Een boek over de geschiedenis van de Grote Stern in Nederland

 

Intro inleiding

De relatie van de Grote Stern met Nederland. Reden van deze publicatie. Verwevenheid lot Grote Stern en veranderingen in natuur en landschap Nederland. Leeswijzer met inhoud van de volgende hoofdstukken.

 

Intro hoofdstuk 1

De periode 1550-1900. Met: Het begin van de ornithologie, De ontdekking van de grote stern, Een merkwaardige toestand, De grote stern en Nederland, Vogelparadijzen, Over eierrapen, Dameshoeden, Het Nederlandse landschap verandert, Een kantelpunt, Hoeveel en waar: 1800-1900.

 

Intro hoofdstuk 1

De periode 1900-1940. Met: Ontwakende natuurbescherming, Nogmaals over eierrapen, En nogmaals over dameshoeden, Zijn er nog grote sterns?, Thijsse en het beeld volgens de Verkade-albums, Texel: treurnis alom, hoewel?, Griend: een vogeldorado, Rottum: vergane glorie, Schouwen: ‘zeevogeleiland bij uitnemendheid’, Den Hoek van Holland: de rijzende ster, Klein (en minder klein) grut, Optimistisch gemopper, Beschermen, maar hoe?, Hoeveel en waar: 1900-1940.

 

Intro hoofdstuk 1

Een ornithologisch gericht tussendeel. Met: Linnaeus stelt orde op zaken, Een fraaie kuif, Vogels van de lange afstand, Liefst schaars begroeid, Binnen- of buitendijks, Een kunstig ritueel, Wat heet een nest?, Klein grut, Hutjemutje, Kleine visjes, Goede vrienden?, Vogels tellen, Een erratische vogel, Wat een vogel!

 

Intro hoofdstuk 1

De periode 1940-1970. Met: Oorlogsgeweld, De Beer: ellende, voorspoed, Wondermiddelen, Problemen op De Beer, ‘Vogels vallen dood uit de lucht’, De boosdoeners, Nog meer vogelleed, Het fenomeen compensatie, Onder druk, Hoeveel en waar: 1940-1970.
Binnenkort voorpublicatie van het begin van dit hoofdstuk

 

Intro hoofdstuk 1

De periode 1970-heden. Met: Wetenschap in versnelling, Aan goede bedoelingen geen gebrek, Van oude naar nieuwe natuur, Het geval ‘Griend’, Nieuwe natuur, De prijs van wetenschap, Hoeveel en waar: 1970-2015.


Intro hoofdstuk 1

Samenvattende en beschouwende afsluiting. Nederland: verandering zonder eind, Moderne natuur, Natuurontwikkeling, Bescherming, Van toen tot nu: er is altijd hoop

 

En verder

Broedplaatsen van de grote stern in Nederland
Broedparen van de grote stern in Nederland en in Noordwest Europa, 1900-2015
Noten
Literatuur
Register
Verantwoording
Dankwoord
Illustratieverantwoording
Over de auteur
Colofon

 

Over het geld

En wie betaalt dat dan?

Over het werkproces

Wat komt er zoal bij kijken?

Over de auteur

Wie schrijft zo'n boek?